top of page

אתה מאושר ושמח שעלית ארצה , אבל חיי היומיום יכולים להיות קשים !

בעיות של בירוקרטיה,  בחיי היומיום עם ילדים קטנים ובני נוער מתבגרים, קשיים בהבנת חשבונות ודואר בעברית , קשיים בהבנת מערכת החינוך והבריאות בישראל ...

לאחר ההרשמה שלך, רכז מהעיר או מהסביבה שלך יפנה אליך מתנדב שיוכל לעזור בזמן ותחום שבחרת בהם.

הירשמו על מנת לקבל עזרה מעולה יותר ותיק או מצבר.

bottom of page