top of page

החזון של QualiTime:

מאז קום המדינה, העליות השונות בנו את המרקם האנושי של החברה הישראלית ותרמו רבות לפיתוחה ולחוסנה.

גל העלייה הגדול מצרפת מהווה היום נכס שיכול לתרום באופן משמעותי לכלכלה, לתרבות ולחוזקה של מדינת ישראל.

 

אך יחד עם זאת, כל עלייה הוא שינוי משמעותי למשפחות העולים עם קשיי הסתגלות רבים.  

 

QualiTime שואף ליצור קהילה פעילה וסולידרית, שבה לכל אזרח ישראלי יש הזדמנות לתרום בדרכו ומזמנו למען העלייה והקליטה כי ישראל חזקה היא מדינה שבה כל ישראל ערבים זה לזה.

המטרה של QualiTime:

המשימה של QualiTime היא להקים רשת לחילופי שירותים ומשאבים בין צברים, עולים ותיקים ועולים חדשים על מנת להקל בקשיי הקליטה שלהם בישראל בתחומים שונים: משפחה, חברה, חינוך, עזרה אדמיניסטרטיבית ועוד...

איך זה עובד ?

ב QualiTime אנו מאמינים שמחובתנו כחברה להירתם ולעזור ויש ביכולתנו לעשות זאת. צריך רק :

-להושיט יד ולתת מזמנך

-לעזור לעולה החדש השכן שגר לידך בשכונה

-להקל על חיי היומיום של עולה חדש מבלי שנדרש מאמץ גדול מצדך .

 

בעזרת אתר Qualitime אנו מאפשרים לקשר בן אזרחי ישראל המבקשים לתרום מזמנם (התורמים )  עם עולים חדשים המבקשים עזרה או ייעוץ  (המבקשים) באופן שהמצ'ינג יהיה אופטימלי ומבוסס על ניתוחי עומק של יכולות התורמים, זמינותם, קרבה גאוגרפית של שני הצדדים ועוד...

רכזים  של QualiTime ידאגו לכך ויתאימו לכל עולה חדש תורם הזמן שיכול לענות לצרכיו ויעשו מעקב של ההתנדבות באופן מקצועי ויעיל.

 

משפחה וחינוך

עזרה בשיעורי בית לילדים כי ההורים לא מסוגלים עדיין להבין או לעזור לילדיהם, ייעוץ להורים ולצעירים על הצבא והשירות הלאומי, עזרה בהבנת מערכת החינוך או מערכת הבריאות, וכו'. לצד זה, ניתן ל"אמץ" עולי או משפחה, להזמין אותם לשבת ולחגים ועוד...

 

עזרה אדמיניסטרטיבית

סיוע בהבנה או בתרגום של חשבונות/ דואר, ליווי לביטוח לאומי, לבנק על מנת לעזור בתרגום או מילוי טפסים, רישומים למיניהם..

 

 ייעוץ מקצועי       

                                            

ייעוץ ליזמים, ייעוץ משפטי, ייעוץ של רואה חשבון, כל ייעוץ מקצועי שיכול לתת עזרה ראשונית בתחום בו העולה מתקשה להבין איך הדברים עובדים בישראל.

פעילות חברתית

פשוט לשוחח עם העולה בעברית, לבקר קשישים בביתם או בבית החולים, טיפים והחלפת פרטי אנשי מקצוע מהימנים, להזמין לקפה ולשיחה, לעזור בבחירת מוצרים בסופר כי לא מבינים עדיין מה כתוב...

bottom of page