top of page

תן שעה או יותר מזמנך, בתחום ובזמן שתבחר ותוכל להקל בחיי היומיום של העולה החדש !

לאחר ההרשמה שלך, רכז מהעיר או הסביבה שלך יפנה אליך כדי לפגוש אותך ולהתאים לך עולה חדש שביקש עזרה והעונה לתנאים ולתחומים שרשמת.

bottom of page